Doç. Dr. Hüseyin Baki Yılmaz


  Ücretsiz Randevu Al : +90 532 725 0216

KULAK TÜPÜ AMELİYATI

Kulak Tüp yerleştirilmesi Ameliyatları

Kulak tüpü nedir?

Kulak tüpleri orta kulak havalanma azlığı nedeni ile kulak zarında çökme yapışma ve orta kulakta sıvı olması gibi durumlarda kulak zarına yerleştirilen milimetrik boyutta tüplerdir. Vücuda uyumlu olarak altın, titanyum ve slikon gibi materyallerden yapılırlar. Boyutları nedeni ile çıplak gözle görülmeleri zordur.

Kulak tüpü ne zaman gereklidir?

Orta kulağı havalandırmak ve östaki borusu tıkanıklığı vb nedenlerle oluşan negatif basıncı önlemek amacı ile kulak tüpleri kulak zarına yerleştirilir. Kulak tüpleri gereken hastalar çocuk ise genel erişkin ise lokal anestezi ile ameliyat önerilir.

Kulak sıvısı nedir?

Geçirilen akut orta kulak iltihapları iyileştikten sonra veya östaki borusu hastalıklarına bağlı olarak orta kulakta biriken iltihaplı olmayan berrak sıvıdır.

Bu sıvı orta kulak basınç değişikliğine bağlı olarak mukoza ve küçük damarların dışına kanın sıvı kısmının sızmasıdır.

Kulak sıvısı yoğunluğuna göre hastalar işitme kaybı (duymama) yaşarlar.

İşitme kaybı baş dönmesi, sinirlilik, uyumsuzluk, ders başarısında düşme vb  bir çok sorunu beraberinde getirir.

Kulak sıvısı okul başarısını etkiler mi?

Kulak sıvısının en rahatsız edici belirtisi işitme kaybıdır. Tek taraflı sıvıda işitme kaybı az olur ama her iki kulakta sıvı varsa işitme kaybı fazladır. Hastalar televizyonun sesini açar, kapı zilini veya konuşma seslerini duymazlar.

İyi işitmeyen bir okul çocuğunda ders başarısı hızla düşer. Örneğin bir hastamın bana geliş nedeni boğaz ağrısı idi. Muayene esnasında boğazında hafif kızarıklık yanında her iki kulağında sıvı ve işitme kaybı tesbit ettim. Hasta yakınlarına sorduğumda “bu çocuk çok başarılı idi ama ikinci yarı haylazlığından dersleri çok kötü” yanıtı aldım. İşitmeyen ve işitme kaybı fark edilmeyen okul çocuklarında ders başarısı hızla düşer. Kulak tüpü ameliyatı sonrası hastalar hemen duyan ve yaşıtlarının okul başarısını yakalarlar.

Kulak sıvısı için takılan tüpler genellikle geçicidir. Çok sık takılan geçici tüplerden fayda görülmez ise kalıcı tüpler takılabilir.

Kulakta çökme, yapışma nedir?

Orta kulakta çeşitli nedenlerle oluşan (östaki borusu tıkanıklığı vb) negatif basınç ile kulak zarı dış kulak yolundan orta kulağa doğru çöker (retraksiyon) bu çökme artarak devam ettiğinde kulak zarı orta kulağa yapışır (adezyon,adeziv orta kulak hastalığı). Bu çökmenin etkisi ile kulak zarı titreşim yapamaz ve kemikciklerin hareketleri de azalır. Sonuç olarak işitme kaybı oluşur.

Kulakta çökme fazla ise kalıcı tüpler takılabilir.

Kulak tüpü ameliyatlarının faydası nedir?

Kulak sıvısı nedeni ile duymayan, işitme kaybı yaşayan hastaların kulak zarına yerleştirilen tüpler ile ameliyat esnasında sıvı tamamen boşaltılır. Ameliyattan sonra 6 ay 18 ay arası kalan tüpler sayesinde de orta kulakta sıvı birikimi olmaz ve orta kulak tüplerle havalanmış olur.

Kulak tüpleri sayesinde duymayan hastalar ameliyat sonrası (ameliyatla aynı gün ) tamamen işitirler. Bu hem hastalar için hem de hasta yakınları için çok sevindirici bir durumdur.

Kulak tüpleri kalıcı mıdır?

Kulak havalandırma tüpleri geçici olarak takıldıysa 6 ay -18 ay içinde kendiliğinden atılır (çoğu zaman kulak kirinin içinde fark edilmeden atılabilir)

Kalıcı tüpler ise en az 2 yıllık süre kalıcıdır. Bu tüpler (T tüp) hekim tarafından alınır. T tüplerin alınması muayenehane ortamında olur ve ağrısızdır.

Ameliyat öncesi hazırlık

Ameliyat genel anestezi (uyutularak) yapılır ve ameliyat esnasında ağrı-his olmaz. Genel anestezi için kan tahlili, EKG ve akciğer grafisi çekilerek anestezist tarafından ameliyata uygunluk verilir.

Ameliyat öncesi 12 saat aç ve susuz olunmalıdır.

Ameliyat erişkinlerde lokal anestezi ile yapıldığı için ameliyat öncesi dönemde sadece kan tahlili ve 3 saatlik açlık yeterlidir.

Ameliyat yapılacak hastanede asistanım sizi karşılar ve yatış işlemleriniz yapılır.

Ameliyat:

Ameliyat süresi 10-15 dakikadır. Aynı seansta bademcik ameliyatı (tonsillektomi) ve geniz eti ameliyatı  (adenoidektomi) da yapılabilir. Erkek çocuklar sünnetsiz ise aynı seansta sünnet de yapılabilir.

Ameliyat esnasında kanama olmaz.

Ameliyat  endoskop, mikroskop ya da otoskop yardımı ile yapılabilir.

Ameliyat sonrası:

Bu ameliyatlar kulak içinden yapılır bu nedenle ameliyat sonrası iz, dikiş vb olmaz.

Ameliyat sonrası antibiotik ve ağrı kesici şuruplar verilebilir.

Ameliyatla aynı gün hasta taburcu edilir.

İlk kontrol ameliyat sonrası 2. Gündür.

İkinci kontrol 10. Gün

Son kontrol 15. Gündür.

Kulak tüpü ameliyatlarından sonra kulak akıntısı en sık görülen bulgudur. Kulak akıntısı kulak damlaları ile kolayca tedavi edilir.

Ameliyat sonrası uzun dönemde kulak zarında yapısal bozukluklar olabilir ama bu bozuklukların kulak ve işitme üzerine olumsuz etkileri yoktur.

Kalıcı tüp ameliyatları sonrası sorunlar daha fazla olabilir. Bu sorunlar tarafımca anlatılıp çözümlenecektir.